Formulare, Donații, Sponzorizări

ASV RESCUE - TM

Formular 320

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit

Declarație Unică

Persoane Fizice Autorizate

Contract de Sponzorizare

Persoane Juridice Române sau străine

Instrucțiuni de completare
Formular 320

Instrucțiuni de completare
Declarație Unică