MEMBRII ȘI COLABORATORI

Membrii ASV RESCUE – TM pot avea calitatea de:

Membri Fondatori :

Persoanele fizice care au aderat la Statut, la data înființării ASV RESCUE – TM și care de drept se înscriu în categoria membrilor cotizanți cu drept de vot în AGA, beneficiind de toate drepturile și obligațiile ce le conferă Statutul și Regulamentul Intern.

Membri Asociati:

Persoane fizice sau/si juridice cu domiciliul în România sau străinătate care au aderat la Statut și Regulamentul Intern după momentul înființării ASV RESCUE – TM și care de drept se înscriu si sunt acceptati în categoria membrilor cotizanți cu drept de vot în AGA, beneficiind de drepturile și obligațiile ce le conferă Statutul și Regulamentul Intern.

Membri de Onoare:

Persoane fizice sau/și juridice cu domiciliul în România sau străinătate cu realizări deosebite care, pot fi personalități marcante ale vieții științifice, sportive sau culturale, cadre didactice universitare, specialiști cu valoare profesională recunoscută, persoane care au adus o contribuție importantă din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la dezvoltarea și desfășurarea activității ASV RESCUE – TM sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale ASV RESCUE – TM și care, prin activitatea lor, sprijina in realizarea scopului si obiectivelor acesteia. Membrii de Onoare beneficiază de drepturile și obligațiile Membrilor Asociați, au dreptul de a participa la ședințele AGA, pot face propuneri și sugestii ce pot fi menționate în raportul de ședința, însă nu au drept de vot.

Membri Simpatizanți:

Membrii Simpatizanți sunt persoanele fizice sau/si juridice, cu domiciliul în România sau străinătate, care prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputației ASV RESCUE – TM şi care acceptă drepturile şi obligațiile din Statut si din Regulamentul Intern, sunt admiși de către CD, în urma completării unei cereri de adeziune și plata Taxei de Înscriere și a Cotizației. Numărul de Membri Simpatizanți este nelimitat.

Colaboratori Voluntari:

Colaboratorii Voluntari sunt persoanele fizice sau/și juridice, cu domiciliul în România sau străinătate, în vârstă minima de 18 ani, indiferent de religie, gen, apartenenţă politică, culoare, iubitor de animale și în special de prietenii noștri canini, să arate intotdeauna o atitudine pozitiva și multa energie, să fie dispus/ă pentru efort fizic și psihic prelungit și  la deplasări de durata, în vederea participării voluntare la diverse evenimente naționale sau internaționale care acceptă in totalitate drepturile şi obligațiile din Statut și din Regulamentul Intern, sunt admiși de către CD, în urma completării unei cereri de adeziune și plata Taxei de Înscriere și a Cotizației. Numărul de Colaboratori Voluntari este nelimitat.